Horner Sendromu

Horner sendromu, sempatik sistem adı verilen sinir sisteminin bir parçasının etkilendiği bir sendromdur. Yirmi yaşından gençlerde yaklaşık olarak 100 000’de 2 görülür.  Horner sendromunda göz kapağı düşüklüğü sadece 2’mm’dir. Horner sendrom olan tarafta göz bebeği daha küçüktür ve diğer göze göre olan fark karanlıkta daha belirgindir. Doğumsal olan hastalarda iris renginde farklılık olabilir.

Horner Sendromu

Klasik olarak üç belirtisi bulunur;

 1. Pitozis
 2. Miyozis (göz bebeğinde küçülme)
 3. Yüzün yarısında terlememe (anhidroz)

Göz kapağının açıklığını sağlayan sinir uyarımının bir bölümü sempatik sinir sistemi lifleri ile sağlanır. Heyecenladığımızda gözümüzün fal taşı gibi açılmasını hatırlayın. Bu heyecanlanma aslında sempatik sistemin aşırı ve ani bir çalışma halidir. Normal hayatımızda da sempatik sistem belirli bir düzeyde hep görev yapar ve göz kapağının belirli bir seviyede kalmasını sağlar.

Horner sendromu nedenleri

Nedeni belirlenemeyen grup (Hastaların %35-40’ı)

Merkezi / 1. sinir düzeyinde Horner:

 • İnme geçirmek
 • Multiple Skleroz
 • Tümörler (glioma)

Pregangliyonik / 2. sinir düzeyinde Horner:

 • Göğüsteki atardamarlara ait genişlemeler (anevrizma)
 • Akciğer tümörleri
 • Göğüs duvarı tümörleri
 • Boyun ameliyatları
 • Boyun damalarına kanül girişi

Postgangliyonik / 3.sinir düzeyinde Horner:

 • Boyun travmaları
 • Karotis arter lezyonları
 • Kavernöz sinus trombozları

Horner Sendromu Tanısı ve Testleri

Horner Sendromu tanısı hastalığın klinik bulguları ve belirtileri ile konulur.

Tanının kesinleştirilmesi için bazı ilaçlar ile test yapılabilir.

Ayrıca görüntüleme yöntemleri kullanılması gerekebilir.

Topikal Kokain Damlası Testi: %10’luk kokain normal göz Horner’li tarafa göre daha fazla tepki verir.

Topikal Apraklonidin testi: %0.5 ‘lik apraklonidin Horner sendromlu bir hastada tersine anizokori oluşturur. Yani Horner Sendromlu gözde pupilla büyür iken normal göz de az büyüme görülür.

Topikal Hidroksiamfetamin testi: %1’Lik Hidroksiamfetamin damlası, 1 ve 2 sinirde tutulum var ise Horner’li göz pupilla genişlemesini sağlar. Ancak 3.sinir tutulumu var ise genişleme görülmez.

Horner Sendromu Tedavisi

Ani gelişen Horner Sendromu bir acildir. Özellikle ani gelişen bir göz kapğı düşüklüğü İnternal Karotid Arter problemleri açısıdan hasta değerlendirilmelidir.  MR görüntüleme veya MR Anjiyografi yapılması gerekebilir. Merkezi sinir sisitemi nörolojik olarak incelenmelidir.

Tüm araştırmalar yapıldıktan ve hastanın durumunun normal olduğu sonucuna varılır ise; göz kapağı düşüklüğü ameliyat ile giderilebilir.

BENZER YAZILAR

Marcuss Gunn Pitozis

Blefarofimozis sendromu

Myastenia Gravese bağlı pitozis

Doğumsal Pitozis

Yaşa Bağlı Pitozis

Üçüncü Sinir Felcine Bağlı Göz Kapağı DÜşüklüğü

Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatları ve Tedavisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir