Göz Kapağı Düşüklüğü Nedeni Olarak Miyastenia Gravis

Miyastenia gravis hastalığı; vücudun kendisinin neden olduğu ‘’otoimmun’’ hastalıkla adı verilen bir grupa dahildir. Küçük kasları etkiler öncelikle. Sinirsel uyarı ile kas arasındaki bileşke ilk etkilenen yerdir. Göz şikayetleri Miyastenia Gravis hastalarının %50’sinden fazlasında ilk şikayetlerdir.

Hastalık 1 milyonda 5-15 kişide görülür. Kadınlarda 20-30’lu yaşlarda ortaya çıkar, erkeklerde ise 50’li yaşlarda ortaya çıkmaya eğilimlidir. Nadiren görülen ve doğumsal olan bir formu da mevcuttur.

Miyastenia Gravis Belirtileri

Göz kapağı düşüklüğü (pitozis)

Çift görme

Şaşılık

Yutma güçlüğü

Konuşma güçlüğü

Nefes darlığı

Çabuk yorulma (saç tarama, avuçla su içme, balon şişirmede zorluk)

Miyastenia Gravis hastalarının çoğunda göz kapağı düşüklüğü tek taraflıdır. Gün içinde değişiklik gösterir., akşama doğra göz kapağı düşüklüğü artar. Yüz kasları içinde en fazla göz ve çevresindeki kaslar etkilenir. Hastaların %10-15’inde göz kapağında sınırlı kalır. Diğer hastalarda çiğneme, konuşma, boyun, omuz kasları, yutma ve solunum kasları etkilenebilir.

Miyastenia Gravis Muayene Bulguları

Cogan seyirme belirtisi; aşağı bakıştan yukarı doğru bakışa gözler çevrildiğinde pitozis olan kapakta görülen titreme- seğirme görülmesidir.

Miyastenia Gravis Testleri

  1. Edrofonyum testi
  2. Ardışık Sinir Uyarım testi
  3. Tek lif EMG
  4. Uyku testi
  5. Buz testi
  6. Serum anti asetilkolin esteraz testi (Anti-ACh)
  7. Serum anti kasa spesifik kinaz antikor testi (MuSK Antikoru)
  8. Göğüs Bilgisayarlı Tomografisi ve MR

Miyastenia Gravis Tanısı

Tanısı için klinik bulguların uyumu, kanda Asetilkolin Antikorları ve EMG sonucu ile konulur.

Miyastenia Gravis Tedavisi

Pridostigmin isimli bir ilaç (Mestinon)

Kortizon tedavisi

İmuran

Cerrahi tedavi Timus bezinin alınması hastaların %25’inde tam iyileşme. %70’inde ise kısmi iyileşme sağlar.

Miyastenik krizlerde plazmeferez ve IVIG kullanılır.

BENZER MAKALELER

Yaşa bağlı göz kapağı düşüklüğü

Doğumsal pitozis

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı çeşitleri

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı sonrası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir