Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı Ssk Karşılıyor Mu?

Günümüzde bir çok insan göz kapağı düşüklüğünden estetik olarak rahatsız oluyor ve şikayet ediyor, peki göz kapağı düşüklüğü ameliyatı ssk karşılıyor mu ? SSK, sadece belirli operasyonları ve belirli sağlık hizmetlerini karşılamaktadır. Bu sağlık hizmetleri kapsamında acil müdahaleler, kişinin sağlığını koruması, bu sağlığını sürdürmesi ve sağlığın bozulması durumunda yeniden tesis edilmesine ilişkin tedavi ve ilaç giderleri gibi hususlardan meydana gelir. Buna karşılık isteğe bağlı olarak yapılan ve estetik giderler kural olarak sigorta tarafından karşılanmaz. Bu konudaki en doğru bilgi uzman bir doktor tarafından yapılacak ön değerlendirme ile belirlenir. Ayrıca bu konu için bazı hastalarda tetkiklerin yapılması da gerekebilir.

Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı Ssk Karşılıyor Mu

Sigorta Estetik Masraflarını Karşılar mı?

Sigortanın estetik masrafları da karşılaması elbette mümkündür. Ancak bu sadece özel şirketler ile yapılan sigorta anlaşmaları kapsamında yer alabilir. Zira ancak özel hukukta bir kuralın aksini kararlaştırmak mümkün olabilecektir. Yoksa devletin sağladığı sigortada değişiklik yapılması ya da bu sigortanın kapsamının herhangi bir sebepten dolayı bir ölçüde değişikliğe uğratılması hiçbir surette söz konusu olamayacaktır. Öte yandan özel sigorta anlaşmalarında da estetik müdahalelerden kastın ne olduğunun mutlak suretle bilinmesi, detaylı bir şekilde öğrenilmesi ve sözleşmede açıkça yazması yararlı olacaktır.

SSK Hangi Estetik Müdahaleleri Karşılar?

SSK tarafından estetik müdahalelerin hiçbir şekilde karşılanmadığını söylemek de yanlış bir ifade olacaktır. Ne de olsa hemen her kuralın istisnası mevcuttur. İşte SSK tarafınadan karşılanmakta olan estetik müdahaleler yalnızca vücut bütünlüğünün sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müdahalelerdir. Bunun haricinde kalanlar ya da vücut bütünlüğü halihazırda sağlandıktan sonra gerçekleştirilen uygulamalar var ise özel sigorta kapsamında değerlendirilecek, aksi halde hastanın bu bedelin tamamını kendisi karşılaması icap edecektir.

Göz Kapağı Estetiği İçin Durum Nasıldır?

Göz kapağı estetiği ya da buna benzer durumlarda vücut bütünlüğünün bozulması söz konusu değildir. Hal böyle olunca da isteğe bağlı olarak yapılan  göz kapağı estetiği SSK tarafından karşılanmayacaktır. Sadece ağır göz kapağı düşüklüğü nedeniyle göz bebeğinin göz kapağı tarafından kapandığı durumların karşılanması söz konusu olabilir. Bununla birlikte göğüs büyütme, yağ aldırma ve buna benzer durumların da SSK tarafından karşılanması hiçbir şekilde mümkün olamayacaktır. Hal böyle olunca da bu gibi müdahalelerin ağırlıklı olarak hatta neredeyse her zaman özel klinikler ya da hastanelerde uygulanması icap edecektir.

Üst göz kapağı ameliyatı fiyatı yapılacak işleme göre değişir. Örneğin; sadece göz kapağından cilt fazlalıklarının alınacağı hastalarda fiyat daha farklı iken, doğumsal olarak her iki üst göz kapağında düşüklük olan hastalarda yapılacak işlem daha farklı olacağı için fiyatlandırma da farklı olmaktadır. Üst göz kapağı ameliyatı fiyatı için bize ulaşabilirsiniz.

Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı Ssk Karşılıyor mu

Göz kapağı düşüklüğü (pitozis ameliyatı) ameliyatı için özel hastanelere başvurmanın mümkün olmasına ek olarak bu işlemi gerçekleştiren bazı özel klinikler ve estetik merkezleri de bulunmaktadır. Bu merkezlere başvurulması neticesinde alanında uzman hekimler tarafından bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme neticesinde de operasyon uygun görülmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Göz kapağı estetik ameliyatları OKULOPLASTİK CERRAHİ girişimleri ile yapılmaktadır. Okuloplastik cerrahi, göz çevresi estetik ameliyatlarıdır. Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı veya pitozis uzmanlık gerektiren bir sorundur. Hem göz sağlığını ilgilendirir hem de tekrar etme olasılığı olduğu için detaylı inceleme gerektirir.

Ayrıca sonradan olan göz kapağı düşüklüğü mutlaka detaylı bir muayene ile tedavi planını yaptığımız bir hastalıktır.

Yaşam fonksiyonunu etkileyen ve hayat konforunu bozan bu sorun için, öncelikle uygun ücretten ziyada göz kapağı ameliyatları konusunda uzman bir hekimden yardım almak mantıklı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir